biuro -at- teleopieka -dot- com -dot- pl

Blog

7 marca 2017 14:1

Napisane przez

Rozwój technologii

Nowoczesne technologie wpływają w naturalny sposób na możliwości współczesnych systemów opieki społecznej i medycyny. Producenci zwracają szczególną uwagę, aby nowe rozwiązania były elementem wsparcia w opiece nad osobami starszymi.

Najbardziej nowoczesne technologie nie zastąpią jednak osobistego kontaktu.

Istotne jest, aby nowe rozwiązania wdrażano zgodnie z wolą seniorów. Niekiedy wymaga to wiele cierpliwości od podmiotów świadczących usługi zdalnej opieki. Nie jest to jedynie opór technologiczny, mimo że obsługa współczesnych urządzeń jest coraz bardziej zautomatyzowana lub intuicyjna. Osoby starsze często boją się podsłuchów i nadmiernej kontroli. Dlatego niezmiernie istotne jest spokojne oraz szczegółowe wyjaśnianie zasad działania systemu.

Nowoczesne technologie w starzejącym się społeczeństwie podnoszą poczucie bezpieczeństwa seniorów i przyspieszają udzielenie pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia. Ich zalety zdecydowanie przeważają nad wadami. Te wyraźne korzyści zaczynają być w polskim społeczeństwie dostrzegane.

Jesteśmy w nieco lepszej sytuacji demograficznej niż inne wysokorozwinięte kraje, mimo to z upływem kolejnych dekad te różnice będą się zacierały.

Mamy szansę wykorzystywać teleopiekę i telemedycynę nie tylko jako narzędzia pomocy, lecz również jako wsparcie profilaktyczne.

Stale rozwija się sieć z dostępem do Internetu. Poprawiają się parametry techniczne, w tym przede wszystkim szybkość łącz. Dzięki temu obecnie możliwe jest przekazywanie strumienia video o wysokiej jakości. Prowadzenie rozmowy z oglądaniem obrazu „na żywo” pozwala np. na wirtualną wizytę u lekarza specjalisty. W sytuacji krytycznej opiekun może zobaczyć co dzieje się aktualnie w domu pacjenta.

Na rynku są urządzenia medyczne np. monitor holterowski EKG, który gromadzi dane a kardiolog w trybie on-line nadzoruje cały proces diagnostyczny.

Pomoc udzielona w bardzo krótkim czasie, nawet w ciągu kilku minut, osobie, która doznała np. udaru lub wylewu, jest w stanie zapobiec poważnym powikłaniom.

Z punktu widzenia państwa niezmiernie ważnym argumentem jest możliwość znacznego obniżenia kosztów hospitalizacji oraz rehabilitacji. Dzięki szybkiej reakcji na sytuacje krytyczne rozległość urazów zostanie ograniczona. W efekcie przełoży się to na mniejsze oczekiwania w zakresie wsparcia medycznego

Tagi:

Search