biuro -at- teleopieka -dot- com -dot- pl

Polityka prywatności - Teleopieka

Niniejsze oświadczenie zastosowane jest między Użytkownikiem serwisu i Naszsenior.pl Sp. z o.o. właścicielem i zarządcą serwisu naszsenior.pl. Dotyczy ono wszelkich zebranych i użytych danych oraz informacji.

Korzystanie z niniejszego serwisu i przekazywanie informacji przez Użytkownika serwisu jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika serwisu na zbieranie i wykorzystywanie danych przez Naszsenior.pl Sp. z o.o. zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

Zarządca serwisu jest zobowiązany do zapewnienia łatwości korzystania ze strony, dostępności i najwyższego poziomu bezpieczeństwa podczas obsługiwania danych osobowych.

Zarządca serwisu zapewnia bezpieczeństwo i prywatność swoich klientów używając najlepszej dostępnej technologii systemów zabezpieczających. W celu użytkowania niektórych stron serwisu, prosimy Użytkowników serwisu o zarejestrowanie się.

Nie używamy danych bez zgody Użytkownika serwisu do wysyłania ofert reklamowych oraz e-maili. Zarządca serwisu nie wysyła ofert i niepotrzebnych informacji w formie spamu. Informacje podane przez Użytkowników serwisu będą wykorzystane tylko zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Poprzez rejestrację na naszej stronie i wprowadzenie danych osobowych natury prywatnej, Użytkownik serwisu akceptuje warunki umowy polityki prywatności i zgadza się na przechowywanie przez jego danych. Gwarantujemy, że przetrzymywanie oraz wykorzystanie informacji podanych przez Użytkownika serwisu zostanie zminimalizowane do niezbędnego zakresu.

Wszystkie informacje i dane przetrzymywane przez Zarządcę serwisu są ściśle chronione prawem wewnętrznej polityki firmy oraz obowiązującego prawa. Wszyscy pracownicy Zarządcy serwisu są świadomi obowiązujących praw,

Niniejsze oświadczenie o prywatności obowiązuje tylko w przypadku informacji zebranych od Użytkownika serwisu podczas jego odwiedzin w serwisie. Nie stosuje się do innych informacji dostarczonych dobrowolnie poprzez pocztę elektroniczną lub w inny sposób.

Informujemy, że serwis zawiera na swojej stronie linki do innych stron. W ramach polityki prywatności nie udostępniamy tym stronom danych naszych Użytkowników. Radzimy Użytkownikom serwisu, aby przed korzystaniem z tych stron zapoznali się z ich polityką prywatności tych stron.

Niniejsze oświadczenie o prywatności dotyczy tylko serwisu teleopieka.com.pl.

Użytkownik serwisu ma prawo zażądania kopii swoich danych osobowych przechowywanych przez Zarządcę serwisu. Każde żądanie może wiązać się z opłatą administracyjną.

Odwiedziny i użytkowanie serwisu oraz wszelkie sprawy dotyczące ochrony danych osobowych są przedmiotem niniejszego oświadczenia o prywatności i odpowiednich przepisów polskiego prawa.

Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą umieszczone na stronie głównej serwisu.

Zarządca serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zalecamy Użytkownikom serwisu sprawdzanie od czasu do czasu naszego oświadczenia o prywatności.

Poprzez korzystanie z serwisu, Użytkownik serwisu zgadza się na warunki niniejszej polityki prywatności.

Search