biuro -at- teleopieka -dot- com -dot- pl

Blog

9 lutego 2017 16:1

Napisane przez

Cele wdrożenia rozwiązań wspierających osoby starsze i niepełnosprawne.

Głównym celem a w zasadzie misją jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, przebywających stale lub czasowo w domu. Z każdym rokiem zwiększa się odsetek osób 75+. W związku z tym wyraźnie wzrastają potrzeby objęcia systemem teleopieki osób wymagających wsparcia.

Rozszerzenie zakresu pomocy oferowanej przez domy pomocy społecznej przez wprowadzenie zadań Teleopieki spełnia oczekiwania lokalnych i regionalnych zadań społecznych. Poza tym sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy dla opiekunów a dla firm i instytucji rozszerza zakres ich oferty usługowej.

Teleopieka wprowadza nowoczesne formy wsparcie seniora oraz osób niepełnosprawnych. Stały rozwój nowych technologii nieustannie wzbogaca możliwości opieki i monitorowania. Coraz mniejsze rozmiary urządzeń oraz coraz bardziej wydajne źródła zasilania sprawiają, że korzystanie z różnego rodzaju urządzeń jest mniej absorbujące i kłopotliwe. Teleopieka umożliwia wdrażanie usług wsparcie seniora w warunkach domowych. Pozostanie podopiecznego w znanym sobie środowisku, wśród swoich rzeczy codziennego użytku sprzyja przełamywaniu trudów dnia codziennego, optymistycznemu spojrzeniu oraz możliwie większej aktywności.

Tagi:

Search