biuro -at- teleopieka -dot- com -dot- pl

Blog

4 lutego 2017 11:1

Napisane przez

Teleopieka – na czym polega?

System Teleopieka to różnego rodzaju rozwiązania, których zadaniem jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania. Najczęściej dotyczy to samotnych osób starszych lub niepełnosprawnych. Oczekują oni w głównej mierze poczucia bezpieczeństwa oraz świadomości, że w sytuacjach zagrożenia mogą liczyć na wsparcie. System Teleopieka polega na reagowaniu na sytuacje zagrożenia a w przypadku ich wystąpienia wezwanie pomocy lub przekazywanie wiadomości opiekunowi. Osoby starsze oraz niepełnosprawne są grupą, która spędza większość czasu w samotności. Są wówczas pozbawieni podstawowej opieki.

Z drugiej strony system Teleopieka dostarcza opiekunom narzędzie do skutecznego reagowania na sytuacje alarmowe. Teleopieka zapewnia podopiecznym bezpieczeństwo odciążając ich bliskich od wielu zmartwień. Stabilizacja emocjonalna sprzyja wówczas aktywniejszemu udziałowi w życiu społecznym.

Klasyczne rozwiązania Teleopieki oparte są o systemy przywoławcze w postaci przycisków, po których uruchomieniu wysyłany jest sygnał SOS. Urządzenia lokalizacyjne umożliwia śledzenie miejsca przebywania podopiecznego. Cennym uzupełnieniem są urządzenia diagnostyczne, które dokonują na życzenie pomiarów różnych parametrów medycznych. Opisane powyżej możliwości są sprawne, ale wymagają przez podopiecznego czynności.

Nowoczesny system teleopieki.

Tymczasem zdarzają się sytuacje, kiedy osoba jest nieprzytomna lub nie będzie pewna, że chce nacisnąć przycisk lub np. dokonać pomiaru ciśnienia. System Teleopieka NaszSenior.pl oferuje powyższe funkcje, ale uzupełnia je o automatyczne monitorowanie zachowań. Ta rozszerzona wersja jest pozbawiona wad typowego rozwiązania. Specjalny moduł oparty o sztuczną inteligencję w zakresie eksploracji danych gromadzi, przetwarza i analizuje dane przekazywane w interwałach kilkunastosekundowych. System Teleopieki NaszSenior.pl samodzielnie podejmuje decyzje o występowaniu zagrożenia i w przypadku pojawienia się takich sytuacji automatycznie informuje opiekunów.

Teleopieka to systemy, które oferują wyspecjalizowane firmy medyczne lub opiekuńcze. Zakres świadczonych usług jest różny, ale stale rozbudowywany stosownie do bieżących możliwości technologicznych. W sytuacji systematycznego „starzenia” się społeczeństwa obserwujemy stale wzrastające zapotrzebowanie na usługi tego typu.

System Teleopieka jest praktyczną alternatywą dla usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. Osoby starsze lub niepełnosprawne nie doświadczają traumatycznych przeżyć. Jednocześnie koszty związane z korzystaniem z systemu Teleopieki są zdecydowanie niższe.

Finansowanie systemów teleopieki.

Często system  Teleopieka jest usługą częściowo wspieraną finansowo przez organizacje samorządowe, fundacje lub stowarzyszenia pomocowe. Z drugiej strony zainteresowane firmy mogą bezpiecznie inwestować w tą tak bardzo potrzebną usługę dzięki wsparciu ze strony funduszy unijnych. Poziom dofinansowania projektów związanych z tego typu zadaniami przekracza najczęściej 90%.

 

Tagi:

Search