biuro -at- teleopieka -dot- com -dot- pl

Blog

9 lutego 2017 16:1

Napisane przez

Teleopieka – korzyści wprowadzenia systemu

Największą zaletą wdrożenia systemu Teleopieki jest podniesienie stanu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów (w tym mieszkających na wsi i w małych ośrodkach, oddalonych od stacjonarnej opieki medycznej).

Korzyści Teleopieki polegają przede wszystkim na skutecznym obniżeniu poczucia zagrożenia. Zapewnia udzielenie pomocy w razie upadku, nagłego pogorszenia zdrowia a w stanach długotrwałej depresji czy osamotnienia umożliwia utrzymanie więzi z innymi osobami.

Korzyści teleopieki to także możliwość rekompensowania funkcjonowania systemu obniżeniem kosztów w innych obszarach rehabilitacji i pomocy społecznej oraz systemu ochrony zdrowia. Poza tym przyczynia się do znacznego skrócenie okresu hospitalizacji pacjentów.

Korzyści Teleopieki wynikają również z wydatnego zmniejszenia oczekiwanie uruchamiania kosztownych miejsc w stacjonarnych domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczych.
System zwiększa mobilność pacjentów i opiekunów. Korzystanie z Teleopieki jest niezależne od miejsca pobytu podopiecznych. Jest to bardzo ważna cecha terapeutyczna, gdyż nie wyklucza podopiecznych np. z możliwości spędzenia czasu w ulubionych miejscowościach wypoczynkowych.

Teleopieka oferuje wśród licznych dostępnych urządzeń identyfikatory lokalizujące osoby zagubione za pomocą sygnału GPS. Dzięki transmisji GSM opiekunowie mogą zdalnie kontrolować stan zdrowia podopiecznego.

Funkcje przypominania zażywania leków przyczyniają się do racjonalizowania stosowania leków, zwłaszcza tych najdroższych. Nie do przecenienia jest fakt, że bliscy mogą dłużej oraz spokojniej przebywać w pracy, pewni bezpieczeństwa osoby bliskiej. Przyczynia się to do ich większej efektywności. Powstają nowe miejsca pracy w sektorze zaawansowanej technologicznie pomocy społecznej    i opieki zdrowotnej.

Teleopieka w zakresie monitorowania zachowań oraz parametrów zdrowotnych tworzy olbrzymie ilości cennych danych o skali big data. Dzięki nim Teleopieka udostępnia nowe możliwości prowadzenia naukowych badań medycznych i socjologicznych na wielkich populacjach.

 

Tagi:

Search