biuro -at- teleopieka -dot- com -dot- pl

Blog

2 lutego 2017 10:1

Napisane przez

Misja systemu SilverCRS

Naszym celem jest tworzenie warunków dla godnej i wygodnej starości.

Wszystko, co możesz sobie wyobrazić jest realne.

SilverCRS jest systemem wspierającym opiekę nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, które w sytuacjach krytycznych lub wymagających interwencji niejednokrotnie nie są zdolne do wykonania jakiejkolwiek czynności. Produkt jest skierowany przede wszystkim do instytucji pomocy społecznej.

Rozwiązanie budują:

system komputerowy oraz identyfikator personalny, opaska monitorująca z przyciskiem SOS, pulsoksymetr oraz kamera analizująca. Urządzenia służą do zbierania danych o podopiecznych: obecność, ruch, tętno, kroki, temperaturę skóry, poziom SPO2, przemieszczanie się po wyznaczonych obszarach mieszkania. Gromadzone dane przesyłane są do systemu komputerowego. W nim podlegają głębokiej analizie statystycznej i służą do budowania indywidualnych modeli zachowań osób.

Działanie systemu komputerowego używa rozwiązań sztucznej inteligencji w zakresie eksplorowania danych.

Rezultatem jest wykrywanie stanów odbiegających od personalnego modelu zachowań (upadki, zasłabnięcia, bezdechy, późne przebudzenia, częste lub rzadkie wizyty w toalecie lub kuchni, przebudzenia nocne itp.) i w pełni automatyczne informowanie opiekunów lub rodziny przy użyciu SMS, e-mail lub telefonu stosownie do ustalonych form komunikacji. System wykrywając stany nieprawidłowe lub krytyczne równie skutecznie identyfikuje trendy korzystne np. aktywność, rozwój intelektualny, pozytywne myślenie na podstawie dostarczanych parametrów. System teleopieki NaszSenior.pl stosownie do zdefiniowanej wagi alarmu automatycznie przekazuje powiadomienie nawet w czasie 1 minuty. System teleopieki NaszSenior.pl udostępnia również zautomatyzowany system rejestracji i planowania czasu pracy opiekunów, co zapewnia wysoki poziom kontroli realizacji powierzonych zadań pracownikom.

System opiekuńczo-ratunkowy SilverCRS od momentu wdrożenia przynosi wszystkim użytkownikom wymierne korzyści.

 

Tagi:

Search