biuro -at- teleopieka -dot- com -dot- pl

Blog

25 sierpnia 2017 10:1

Napisane przez

Zdalna Opieka Senioralna

Z każdym rokiem zmienia się struktura społeczeństwa i znaczną jego część zaczynają stanowić teraz osoby starsze. Opieka nad seniorem staje się priorytetem. Proces starzenia się społeczeństwa niesie ze sobą konieczność przygotowania odpowiedniej formy usług, mających na celu opiekę nad osobami w podeszłym wieku. Opieka zdalna gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu zdrowia seniora w miejscu jego zamieszkania. To również spokój i bezpieczeństwo podopiecznego, który pozostaje 24 godziny pod stałym nadzorem ratowników medycznych.

Zdalna opieka senioralna oferuje swoim Klientom konsultacje medyczne z lekarzem prowadzącym oraz  wsparcie specjalistów, takich jak na przykład psycholog, fizjoterapeuta czy dietetyk. W ramach usługi, jaką jest zdalna opieka senioralna, wykonywane jest nie tylko monitorowanie bieżącego stanu zdrowia podopiecznego, ale również podstawowe badania dające obraz funkcjonowania głównych  narządów ciała. Badania w ramach usług, jakie oferuje opieka zdalna mogą być przeprowadzane samodzielnie przez seniora albo z pomocą personelu medycznego a następnie przesyłane do weryfikacji lekarza prowadzącego lub specjalisty. W razie potrzeby organizowana jest również pomoc w postaci pogotowia ratunkowego lub wizyt domowych lekarzy.

Dzięki usłudze, jaką jest zdalna opieka senioralna możliwe jest zapewnienie odpowiednich standardów życia i wsparcia medycznego dla osób starszych i chorych. Ta forma pomocy dedykowana jest osobom zmagającym się z takimi chorobami, jak schorzenia układu ruchu, chorobami neurologicznymi, układu krążenia, wzroku czy układu oddechowego. Zdalna opieka senioralna to również komfort psychiczny podopiecznych, co skutkuje redukcją zagrożenia depresją. Opieka nad seniorem wykonywana zdalnie przyspiesza znacznie możliwość reakcji na ich potrzeby. System monitorowania, jakim objęta jest osoba, której świadczona jest usługa – zdalna opieka senioralna -pozwala na natychmiastowe reagowanie w momentach zagrożenia życia i zdrowia. Ten sam system dba również o to, by podopieczny przyjmował regularnie lekarstwa czy wykonywał niezbędne pomiary i badania. Opieka zdalna zabezpiecza także natychmiastowy kontakt pacjenta z osobami z personelu medycznego. Tak funkcjonujący system zdalnej opieki może zostać wdrożony nie tylko w domu seniora, ale również w różnego rodzaju placówkach pomocy, takich jak na przykład domy opieki lub ośrodki lecznicze.

Korzyści, jakie daje opieka zdalna przekładają się na wzrost pozytywnych rezultatów leczenia czy prewencji. Opieka nad seniorem, która nadzorowana jest zdalnie, to również zminimalizowanie kosztów placówki opiekuńczej czy medycznej. Zyskuje na tym również publiczna opieka medyczna, ponieważ zmniejsza się ilość pacjentów czekających w kolejkach do lekarzy w placówkach NFZ. Zdalna opieka senioralna to poczucie pewności i bezpieczeństwa, które pozwala osobom starszym żyć w przekonaniu, że nic im nie zagraża. To nowatorskie rozwiązanie umożliwia  indywidualną opiekę nad seniorami, co jest z pewnością niezwykle istotne z uwagi na priorytetowe aktualnie znaczenie troski o osoby starsze.

Tagi: , , , ,

Search