biuro -at- teleopieka -dot- com -dot- pl

Blog

4 kwietnia 2017 14:1

Napisane przez

Metodologia analizy zachowań

Zasada sygnalizacji SOS, czyli sytuacji alarmowych lub krytycznych

  1. Dane źródłowe gromadzone są przez identyfikator, opaskę i system analizy video
  2. Cykliczność przekazywanych danych następuje w odstępach 30 sek.
  3. Informacje trafiają do hurtownia danych Nasz Senior do tabel źródłowych
  4. Na tym etapie następuje przekształcanie danych do wskaźników kontrolnych
  5. Po wyliczeniu wartości trafiają one do hurtowni danych Nasz Senior do tabel wskaźników
  6. Wskaźniki z chwilą powstania są porównywanie z normami zachowań, normami populacyjnymi oraz normami medycznymi
  7. Opiekunowie lub administratorzy definiują progi krytyczne – sygnalizacja SOS
  8. Przekroczenia progów krytycznych skutkuje alertami – sygnalizacja SOS

System NaszSenior.pl w części analitycznej działa wg rutynowego procesu. Dane przekazywane są do hurtowni danych, gdzie podlegają przekształceniu w zestaw kilkudziesięciu wskaźników kontrolnych oraz są archiwizowane. System jest wyposażony w porównawcze grupy wskaźników, które stanowią normy zachowań dla różnych grup osób. Niezależnie od tego dane źródłowe samodzielnie budują model zachowań osoby monitorowanej. Dzięki temu rozwiązaniu spływające nieustannie informacje są porównywane z normami ogólnymi oraz indywidualnymi.

Użytkownik systemu w panelu administracyjnym wybiera i parametryzuje warunki przekroczenia norm i oczekiwane akcje do realizacji przez automatyczny moduł.

System Teleopieki NaszSenior.pl umożliwia łatwe definiowanie profilu użytkownika oraz alertów np. dla sytuacji, kiedy osoba monitorowana wstaje w nocy do toalety lub kuchni. Do obsługi zadań tego typu wystarczy identyfikator a uzyskana informacja jest rejestrowana na potrzeby raportów lub wysłana natychmiast sygnalizacja SOS w formie SMS lub e-mail.

 

Tagi:

Search