biuro -at- teleopieka -dot- com -dot- pl

Blog

5 maja 2017 13:1

Napisane przez

Aktywizacja seniora w społeczności lokalnej

Społeczna aktywizacja seniora, ale każdej innej grupy społecznej, zaczyna się w środowisku lokalnym. O powodzeniu każdego z podjętych przedsięwzięć decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest integracja społeczności. Kolejnym krokiem jest rozbudzenie chęci do działania. Istotną rolę odgrywają w tych działaniach organizacje pozarządowe i skupieni wokół nich wolontariusze, kościoły, związki wyznaniowe, uniwersytety trzeciego wieku, itd.

Zgodnie z danymi demograficznymi nasze społeczeństwo starzeje się w coraz szybszym tempie. Współczesny senior chce jak najdłużej być samodzielnym i korzystać z uroków życia. Liczne badania wskazują, że wydłużenie aktywności zawodowej, realizacja pasji zwiększają poczucie spełnienia oraz wykazuje wiele optymizmu. W rezultacie osoby spełniające tego typu działania skarżą się mniej na dolegliwości chorobowe.

Najpowszechniejszą aktywizacja seniora są uniwersytety trzeciego wieku. W naszym kraju działa ich ponad 100. Skupiają one ponad 25 tysięcy słuchaczy.

Kolejną popularną formą integrującą osoby starsze są Kluby Seniora.  W ich ramach prowadzone są zajęcia artystyczne, turystyczne, integracyjne.

Nowatorską formą są Społeczne Banki Czasu, które motywują do działania i poprawiają poczucie sensu życia. Idea banków opiera się na wymianie usług. Osoby starsze posiadają ogromną wiedzę i bogate doświadczenia życiowe. Z ich rad mogą korzystać młodsze pokolenia. Z drugiej strony wśród seniorów obserwujemy np. zapotrzebowanie na kształcenie z korzystania z nowoczesnych technologii. Osoby starsze są także zainteresowane nauką języków obcych, zajęciami artystycznymi, sportowymi, wycieczkami, spotykaniem nowych ludzi.

Równolegle z działaniami aktywizującymi należy pamiętać o inicjatywach o charakterze prozdrowotnym i wspierającym. Dla podtrzymywania zdrowia i dobrego samopoczucia, organizowane są grupowe zajęcia z nordic walking, aerobiku czy innego rodzaju aktywności. Doskonałą metodą aktywizacji społecznej jest idea „seniorzy pomagają seniorom”. Sposoby wsparcia mogą być różne: pomoc przy zakupach, wizycie lekarskiej, czy też aktywne spędzanie czasu razem. Osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia mogą być doskonałym wsparciem dla osób starszych o 10 lub 20 lat.

Skutecznym uzupełnieniem wszelkich działań tego typu są różne formy wsparcia w formie teleopieki. Zdalne formy pomocy mają na celu podwyższyć poczucie bezpieczeństwa i skutecznie reagować w sytuacjach krytycznych. Możliwe jest korzystanie z kosztownych form opartych o komercyjnych opiekunów. Jednak równie skuteczną formą jest wsparcie sąsiedzkie uzupełnione o zautomatyzowane systemy teleopieki.

Inicjatywy tego typu szczególnie wspierać i doceniać. Doświadczenia państw zachodnich pokazują, iż przynoszą one wymierne korzyści dla obu stron. Większość działań aktywizujących i wspierających seniorów nie wymaga wysokich nakładów finansowych. Uruchomienie zajęć dla osób starszych, prowadzenie banków czasu, czy wsparcie systemem teleopieki poza chęciami i pozytywną energią, nie wymaga tworzenia wysokobudżetowych projektów.

Tagi:

Search