biuro -at- teleopieka -dot- com -dot- pl

Silver CRS RODZINA

SilverCRS Rodzina

OPERATOR POMOCY

Firma, organizacja, która świadczy bezpośrednio usługi Teleopieki na rzecz podopiecznych

PODOPIECZNY

Osoba potrzebująca wsparcia dla poczucia bezpieczeństwa i realizowania się w życiu codziennym

Prezentacja systemu teleopieki

Operator Pomocy Społecznej

System Teleopieki NaszSenior.pl jest podstawowym narzędziem pracy, z którego korzysta Operator Pomocy Społecznej.

System SilverCRS

Przy pomocy systemu opiekuńczo-ratunkowego SilverCRS możliwe jest skuteczne koordynowanie działań personelu.

Regularne wizyty opiekunów o ustalonych porach zaspokajają podstawowe potrzeby seniorów. Nie uwzględnia to jednak sytuacji alarmowych, kiedy niezbędna jest błyskawiczna interwencja.

W związku z tym opiekunów wspierają urządzenia monitorujące seniorów. Najprostszy identyfikator poinformuje o wyjściu z domu lub wstawaniu w nocy z łóżka. Bardziej zaawansowane urządzenia mogą rejestrować więcej parametrów.

Uzupełnienie klasycznego modelu opieki domowej o system monitorowania zachowań seniora. Jest on połączony z sygnalizacją SOS w większości sytuacji rozwiązuje skutecznie tę niedoskonałość.

Osoba starsza nadal przebywa w domu i jest pod opieką, a jednocześnie możliwa jest szybka reakcja w trudnych sytuacjach.

System monitorowania zachowań, czyli system opiekuńczo-ratunkowy SilverCRS jest podstawowym narzędziem pracy, z którego korzysta Operator Pomocy Społecznej.

Dzięki doświadczeniu, pracownikom, opiekunom, procedurom oraz przy pomocy systemu Teleopieki możliwe jest skuteczne koordynowanie działań personelu oraz dyskretne, ale skuteczne monitorowanie podopiecznych. System opiekuńczo-ratunkowy SilverCRS jest rozwiązaniem automatycznym, który po stwierdzeniu niepokojących sytuacji informuje o ich zaistnieniu. Głównym zadaniem Operatora Pomocy Społecznej jest podejmowanie w oparciu o te informacje właściwych reakcji.

Opieka nad osobą starszą, to bardzo odpowiedzialne zadanie.

Wymaga ono cierpliwości, wytrwałości i umiejętności szukania kompromisów. W związku z tym optymalnym rozwiązaniem jest korzystanie ze wsparcia zawodowych opiekunów. Decydując się na taką formę wsparcia członkowie rodziny seniorów mogą kontynuować pracę zawodową oraz wykonywać inne obowiązki, wiedząc, że ich najbliżsi otoczeni są kompleksową opieką i troską.

UMÓW SIĘ NA PREZENTACJĘ SYSTEMU SilverCRS

Zaprezentujemy Państwu system opiekuńczo-ratunkowy SilverCRS
Doradzimy wybór elementów Systemu Teleopieki odpowiedni dla Państwa organizacji.
Dostosujemy konfigurację do Państwa potrzeb.

Zapisz się do newslettera.

Nieuchronne starzenie się społeczeństwa.

Wskaźniki demograficzne, które opisują długość życia społeczeństwa, mówią̨ jednoznacznie o systematycznym wzroście średniego wieku obywateli w państwach rozwiniętych.

Starość demogradia opieka Z danych statystycznych wynika, że stałej pomocy oraz regularnej opieki w naszym kraju wymaga ponad 1.500.000 osób w wieku 65+.

Alternatywą przeprowadzki do obcego miejsca jest opieka domowa. Jest to rozwiązanie bardzo komfortowe dla osoby starszej.

12000
Roznąca ilość osób wymagających stałej opieki w Polsce (na milion mieszkańców).
0
%
Rosnący odsetek seniorów w ludności ogółem (w wieku 60 lat i więcej).
Demografia. Starzenie się, potrzeba pomocy osobie starszej.
Demografia. Starzenie się społeczeństwa.

JAK PRZETWARZAMY DANE?

ANALIZA ZACHOWAŃ

System teleopieki NaszSenior.pl gromadzi on-line informacje o zachowaniach i stanie zdrowia. Dedykowany zespół procedur przetwarza dane i analizuje ja podejmując decyzje o alertach.

GROMADZENIE DANYCH

Senior i opiekun mogą korzystać z różnego rodzaju identyfikatorów i urządzeń. Każde z nich zbiera określone informacje i przesyła je do centralnego systemu opiekuńczo-ratunkowego SilverCRS Dane przechowywane są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

BUDOWA WSKAŹNIKÓW

Jednostkowe dane są podstawą do tworzenia kilkudziesięciu wskaźników kontrolnych. Moduł statystyczny wyznacza dziedziny szeregów dla: godzin, pór dnia, dni, tygodni, miesięcy. Analiza statystyczna  buduje szeregi z uśrednionymi wartościami.

STANY KRYTYCZNE i ALARMY

Każda nowa partia danych podczas importu jednocześnie jest przetwarzana pod kątem nadmiernych odchyleń. W przypadku ich wystąpienia wysyłane są alerty w formie SMS, e-mail i informacji w serwisie. Pozwala to na podjęcie natychmiastowych działań.

ELEMENTY SYSTEMU TELEOPIEKI NASZSENIOR.PL

SERWIS INTERNETOWY

Dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników, czyli podopiecznych, opiekunów i klientów.

TERMINAL TELEOPIEKI

Standardowym urządzeniem jest tablet zainstalowany w domu podopiecznego, który odbiera dane z urządzeń i wysyła do serwisu internetowego.

IDENTYFIKATOR

Kilka rodzajów urządzeń, które zbierają dane o obecności, ruchu i upadkach.

ANALIZA VIDEO

Rozwiązanie opcjonalne. Oprogramowanie analizujące ruch, czas poruszania się podopiecznych w mieszkaniu.

STAN ZDROWIA

Podopieczni mogą korzystać z pulsoksymetru, termometru, glukometru, spirometru. Inne dane medyczne można wprowadzać do systemu.

Opaska SiDLY

Podopieczny może korzystać z opaski monitorującej: rytm serca, temperaturę, obecność, ruch, upadek, przycisk SOS i lokalizację GPS.

TELEMEDYCYNA

Jedną z opcji systemu Teleopieki NaszSenior.pl jest możliwość korzystania z internetowych konsultacji medycznych w ramach usługi telemedycyny.

OPIEKUNOWIE

Wyposażając opiekunów w identyfikatory standardowo dostępna jest funkcja rejestracji czasu pracy i grafika pracy, co usprawnia zarządzanie kadrami.

POZNAJ SYSTEM OPIEKUŃCZO-RATUNKOWY SILVERCRS

Doradzimy wybór elementów Systemu Teleopieki odpowiedni dla Państwa organizacji. Doradzimy jak optymalizować koszty w Państwa organizacji.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Projekty związane z teleopieką, telemedycyną i dezinstytucjonalizacją otrzymują bardzo silne wsparcie ze strony funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Konkursy ogłaszane są w każdym województwie indywidualnie każdego roku w ramach działań w grupie 9 oraz 7 i 8.

Jak duże znaczenie Polska i Unia Europejska przykładają do programów opiekuńczych niech świadczy poziom dofinansowania, który jest na poziomie 85 do 95%.

Wg najnowszych badań szacuje się, że globalny rynek telemedycyny do końca 2020 r. będzie wart 34,27 mld dolarów amerykańskich dla porównania, prognozy na 2014 r. przewidywały wartość rynku na poziomie 17,8 mld dolarów.

Seniorzy 75+

2,15 mln w 2016 roku
2,57mln w 2020 roku
4,05 mln w 2030 roku
0
ROCZNA ILOŚĆ KONKURSÓW
W ciągu roku kalendarzowego ogłaszanych jest do 20 konkursów związanych ze wsparciem dla osób starszych w ramach działań z grup 9, 7 i 8 Regionalnych Programów Operacyjnych.
0
WARTOŚĆ PROJEKTU UNIJNEGO
Przeciętna wartość realizowanych i zgłoszonych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z perspektywy 2014-2020 związanych z polityką senioralną.

Nasi partnerzy

Współpracujemy i koordynujemy prace firm zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem oprogramowania, firm projektujących i produkujących elementy elektroniczne sytemu teleopieki. Współpracujemy również z organizacjami społecznymi zajmującymi się problematyką senioralną.

SERWIS INFORMACYJNY

Prowadzimy redakcję serwisu informacyjnego NaszSenior.pl dla seniorów i opiekunów.

SPOŁECZNOŚĆ

Prowadzimy fanpage NaszSenior.pl, publikujemy i dyskutujemy z naszymi czytelnikami .

WSPÓŁPRACA

Współpracujemy z organizacjami aktywizującymi osoby starsze i niepełnosprawne.

1793

PUBLIKACJI

Tyle publikacji osiągnął nasz serwis internetowy NaszSenior.pl. Najciekawsze artykuły miesiąca wydajemy również w formie darmowego miesięcznika, który trafia do domów opieki i instytucji publicznych.

159348

CZYTELNIKÓW

Tylu mamy stałych czytelników wydania internetowego NaszSenior.pl. W śród nich 90% to seniorzy, ich opiekunowie oraz pracownicy i wolontariusze zajmujący się tematyką senioralną.

Search