biuro -at- teleopieka -dot- com -dot- pl

Blog

11 lutego, 2017 10:23 am

Napisane przez

Osoba samotna potrzebuje towarzystwa

O ile system teleopieki NaszSenior.pl w warstwie technologicznej zapewnia zbieranie i przetwarzanie gromadzonych danych, to regularna obecność opiekuna jest niezbędna do pełnego zagwarantowania bezpieczeństwa podopiecznego.

Wizyty opiekunów nie muszą być codzienne.

Zależnie od indywidualnych potrzeb podopiecznego usługi mogą dotyczyć np. tylko robienia zakupów dwa razy w tygodniu. W innych przypadkach może zaistnieć konieczność systematycznych wizyt trzy razy dziennie. Zakres usług świadczonych przez opiekunów może ograniczać się do towarzystwa, czytania książek, rozmowy. Może także spełniać warunki pełnej opieki pielęgniarskiej.

Rodzaj usług opiekuńczych ustalany jest bezpośrednio między Operatorem Pomocy Społecznej a Klientem reprezentującym podopiecznego.

System Teleopieki NaszSenior.pl w zakresie wsparcia dla Operatora Pomocy Społecznej, Klienta oraz podopiecznego oferuje również specjalny moduł analizujący i kontrolujący pracę opiekunów. Są oni wyposażani w identyfikatory obecności, które rejestrują ich pracę na rzecz podopiecznych.

Moduł Rejestracji i Planowania Czasu Pracy opiekunów umożliwia dokładne budowania grafików oraz kontrolowanie realizowanych prac.

Ten bardzo ważny element systemu sprawia, że podopieczni są obsługiwani rzetelnie a opiekunowie rozliczani zgodnie z dwustronnymi ustaleniami z Operatorem Pomocy Społecznej.

Film z serwisu internetowego Katarzyny Dorosz ACTI50.TV 

Tagi:

Search