biuro -at- teleopieka -dot- com -dot- pl

Formularz zamówienia - Teleopieka

Czym jest Formularz zamówienia SilverCRS Rodzina i do czego służy?

Formularz zamówienia SilverCRS Rodzina (dalej „Formularz”) to system informatyczny, dostępny przez Internet, za pośrednictwem którego Użytkownicy formularza mogą wprowadzić dane identyfikacyjne niezbędne do złożenia zamówienia na produkty i usługi oferowane przez Naszsenior.pl Sp. z o.o. (dalej „SilverCRS”).

Użytkownik formularza (dalej “Użytkownik”) to osoba, która składa w swoim imieniu zamówienia na produkty i usługi oferowane przez Naszsenior.pl Sp. z o.o.

Formularz zamówienia jest dostępny pod adresem: zamowienia.silvercrs.com/pakiety

Procedura

Użytkownik ma możliwość samodzielnego wyboru produktów i usług.

W Formularzu wymagane jest wprowadzenie co najmniej:

  • dla pakietu SAM – adresu e-mail Użytkownika.
  • dla pozostałych pakietów (SOS, MED, TEL) – adresu e-mail i adresu wysyłki Użytkownika.
  • jeżeli Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT w związku z realizowanymi zakupami, to niezbędne jest podanie danych do faktury: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres oraz nr NIP.

Pozostałe dane są nie są wymagane.

Jeżeli zamówienie wymaga uregulowania należności na rzecz SilverCRS, to Użytkownik akceptując wybrane produkty i usługi jest przenoszony do panelu płatności.

Zamówione usługi są aktywowane po weryfikacji przez SilverCRS.

Zamówione produkty są wysyłane do Użytkownika po otrzymaniu należności.

Po wypełnieniu formularza, zatwierdzeniu zapoznania się z regulaminem oraz zasadami wypełniania Formularza zamówienia system internetowy zakłada automatycznie konto dla Użytkownika i generuje umowę między Użytkownikiem a SilverCRS.

Umowa nie zostanie zawarta jeżeli płatności nie zostaną uregulowane.

Jeżeli od momentu wypełnienia Formularza upłynie 7 dni i umowa nie zostanie skutecznie zawarta, to system internetowy automatycznie usunie ze swoich baz Użytkownika oraz wszystkie informacje z nim związane.

Search